Cjenik dozvola (licenci) za korištenje programa

Program "inFarkturiranje" se može koristiti uz vremenski negraničenu ili godišnju dozvolu (licencu). Licenca je datoteka iz koje program čita naziv tvrtke/obrta za koji je licenciran, a sve ostale podatke (OIB, sjedište...) korisnik sam upisuje/mijenja.
Na raspolaganju su Vam tri vrste dozvola koje se razlikuju po funkcinalnostima omogućenima u radu programa

Prema vremenskom trajanju licenca može biti : Zatražite ponudu ili nas kontaktirajte na prodaja@aplikacije-loncar.hr
Program se licencira prema nazivu tvrtke ili obrta, te nije ograničen broj računala na kojima se može koristiti jedna licenca.

Aplikacije Lončar j.d.o.o. zadržava pravo nenajavljene promjene cijena.
Poduzetnik Aplikacije Lončar j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a
VREMENSKI NEOGRANIČENA DOZVOLA LITE PRO UNLIMITED
JEDNOKRATNA UPLATA 150,00 EUR
1.130,18 kn *
300,00 EUR
2.260,35 kn *
500,00 EUR
3.767,25 kn *
VIŠEKRATNA UPLATA (rate)
6 x 30,00 EUR
6 x 226,04 kn *
6 x 60,00 EUR
6 x 452,07 kn *
6 x 100,00 EUR
6 x 753,45 kn *
Dodatna tvrtka (nadoplata) 150,00 EUR
1.883,63 kn *
250,00 EUR
1.883,63 kn *
400,00 EUR
3.013,80 kn *
FISKALIZACIJA
Nadoplata za svaku tvrtku posebno VIŠE >>>
75,00 EUR
565,09 kn *
75,00 EUR
565,09 kn *
75,00 EUR
565,09 kn *
PROIZVODNJA
Nadoplata za svaku tvrtku posebno
Nije dostupno u LITE licenci
VIŠE >>>
N/A 100,00 EUR
753,45 kn *
100,00 EUR
753,45 kn *
SERVIS
Nadoplata za svaku tvrtku posebno
Nije dostupno u LITE licenci
VIŠE >>>
N/A 200,00 EUR
1.506,90 kn *
200,00 EUR
1.506,90 kn *
MREŽA
Godišnja nadoplata za svako svako računalo posebno VIŠE >>>
50,00 EUR
376,73 kn *
50,00 EUR
376,73 kn *
50,00 EUR
376,73 kn *
HUB PDF417
Jednokratna nadoplata za svaku tvrtku posebno VIŠE >>>
50,00 EUR
376,73 kn *
50,00 EUR
376,73 kn *
50,00 EUR
376,73 kn *
OPERATERI
Godišnja nadoplata za svaku tvrtku posebno VIŠE >>>
50,00 EUR
376,73 kn *
85,00 EUR
640,43 kn *
125,00 EUR
941,81 kn *
GODIŠNJA DOZVOLA LITE PRO UNLIMITED
Dozvola za korištenje programa ograničena na godinu dana 50,00 EUR
376,73 kn *
125,00 EUR
941,81 kn *
200,00 EUR
1.506,90 kn *
Dodatna tvrtka (nadoplata) 50,00 EUR
376,73 kn *
125,00 EUR
941,81 kn *
200,00 EUR
1.506,90 kn *
FISKALIZACIJA ( VIŠE >>> ) 75,00 EUR
565,09 kn *
75,00 EUR
565,09 kn *
75,00 EUR
565,09 kn *
LITE PRO UNLIMITED
GODIŠNJE ODRŽAVANJE
Prvih 6 mjeseci od datuma kupovine je uključeno u cijenu programa.
Uključuje nadogradnje, zakonske promjene, tel. i mail podršku radnim danom od 9 - 15 h
150,69 kn
20,00 EUR
301,38 kn
40,00 EUR
452,07 kn
60,00 EUR
NAKNADNA (PONOVNA) IZRADA LICENCE
Ukoliko "izgubite" licencu koju ste dobili pri uplati ponovna izrada i dostava na mail se naplaćuju.
Kako je licenca je računalna datoteka i možete ju pohraniti na hard disk, USB ili sličan uređaj za naknadnu upotrebu
150,69 kn
20,00 EUR
150,69 kn
20,00 EUR
150,69 kn
20,00 EUR
* Za preračun cijene korišten je fiksni tečaj konverzije 7,53450 LITE PRO UNLIMITED
RAZLIKE U DOZVOLAMA   plus podržano, minus  nije podržano
Vođenje evidencije ponuda kupcima
Vođenje evidencije izlaznih računa (faktura)
Inozemne ponude i inozemni izlazni računi
Računi za primljene predujmove
Vođenje evidencije ulaznih računa
Vođenje evidencije dostavnica dobavljača
Vođenje evidencije otpremnica robe
Vođenje evidencije narudžbenica robe
Vođenje evidencije artikala (skladište)
Vođenje evidencije usluga
Vođenje evidencije partnera (kupaca i dobavljača)
Vođenje evidencije povratnica kupaca
Vođenje evidencije povratnica dobavljačima
Detaljno definiranje izgleda ispisanih ponuda i faktura
Izvoz dokumenata u PDF i Word (RTF) format
Dodavanje privitaka dokumentima
Grupiranje artikala za prodaju
Prodaja na rate i periodični dokumenti
Vezanje otpremnica uz dostavljača i vozilo
Ispis kartica robe
Ispis knjige prometa usluga
Ispis knjige ulaznih računa (U-RA)
Ispis knjige izlaznih računa (I-RA)
Ispis knjige primitaka i izdataka (KPI)
Ispis kartica partnera
Vođenje evidencije uplata i isplata na žiro računu
Vođenje evidencije i prodaja normativa
Vođenje evidencije prometa po fondovima
Unos fondova i podfondova


Aplikacije Lončar j.d.o.o.
Hlebinska 23a, Zagreb
OIB. 61504895899
ž.r. 2330003-1153084712
IBAN_HR7624070001100504813
M_ +385 098 935 9357
E_ prodaja@aplikacije-loncar.hr
W_ www.aplikacije-loncar.hr

Razlike u funkcionalnostima
Ponude kupcima
Izlazni računi
Predložak računa i ponude
Izvoz dokumenata u PDF i Word
Otpremnice
Ulazni računi
Dostavnice dobavljača
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Skladište
Evidencija usluga
Evidencija partnera
Ispis kartica robe
Ispis prometa usluga
Ispis knjige URA
Ispis knjige IRA
Ispis knjige KPI
Evidencija žiro računa
Grupiranje artikala
Normativi
Prodaja na rate i periodični dokumenti
Fondovi
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008