inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Fiskalizacija - upute

Za ispravan rad fiskalizacije računa potrebno je od FINA-e pribaviti FISKAL 1 - certifikat potreban za enkriptiranje podataka u komunikaciji sa poreznom upravom

U postupku preuzimanja FISKAL 1 certifikata sa FINA-e zatražiti će Vas da upišete lozinku. Lozinku je potrebnoi upisati da bi se osiguralo da certifikat može koristiti samo osoba koja zna tu lozinku.
VRLO VAŽNO - lozinku koju ste upisali kod preuzimanja certifikata znate samo Vi !!!
Ukoliko izgubite/zaboravite lozinku morati ćete od FINA-e ponovo kupovati certifikat.

Poslovnu jedinicu morate prijaviti preko sustava ePorezna.
Preko tog sučelja upisujete nazive poslovnih jedinica i naplatnih uređaja te ostale potrebne podatke. Nakon prijave poslovne jedinice i nakon što preuzmete FISKAL 1 certifikat potrebno je u programu postaviti opcije fiskalizacije.

Aktivacija fiskalizacije

1. Certifikati za fiskalizaciju
2. Numeracija računa, poslovne jedinice i naplatni uređaj
3. Aktivacija fiskalizacije
4. Naknadna promijena lokacije FISKAL 1 certifikata
5. QRCode

Nakon što uspješno prijavite poslovnu jedinicu program će od datuma primjene fiskalizirati račune.

1. Certifikati za fiskalizaciju

Postavljanje certifikata radite tako da prvo upišete lozinku koju ste definirali kod preuzimanja certifikat. Nakon što ste upisali lozinku potrebno je kliknuti na link "Putanja do datoteke certifikata" i pokazati programu lokaciju certifikata na računalu.
Nakon toga kliknite na link "PROVIJERI CERTIFIKAT" u popisu kategorija bi se trebala pojaviti zelena kuglica kraj kategorije "Certifikati za spajanje na poreznu upravu".
Certifikat možete instalirati i u Windows operativni sustav međutim zbog sklonosti windosa greškama u vlastitoj pohrani certifikata u programu je ta opcija onemogućena.
Prozor certifikati Certifikati - unos lozinke i odabir datoteke certifikata Certifikat odabran

2. Numeracija računa, poslovne jedinice i naplatni uređaj

Ovdje je potrebno upisati podatke koje ste prijavili preko sustava ePorezna

Potrebno odabrati slijednost računa te da li želite da se numeriranje svih računa vodi u jednoj evidencili ili želite da se brojevi računa vode u zasebnim evidencijama (Veleprodaja, Maloprodaja i Avansni računi).
Obavezno je upisati nazive poslovnih jedinica i naplatnog uređaja.

Primjeri :


Također je vrlo važno da donesete interne akte koji definiraju nazive poslovnih jedinica i naplatnih uređaja koje ste unijeli u program.
Primjere internih aktova možete pogledati na stranicama porezne uprave (objava od 21.12.2012).
Prozor numeriranje računa Prozor numeriranje - odabir načina numeriranja Numeriranje postavljeno na numeriranje u zajedničkom nizu Numeriranje postavljeno na numeriranje u zasebnom nizu

3. Aktivacija fiskalizacije

Nakon što ste unijeli podatke prijavljene preko ePorezne kliknite na gumb "Prijavi poslovnu jedinicu" i u programu fiskaliziranje računa počinje biti aktivno.

Prijava poslovne jedinicePoslovna jedinica je uspješno prijavljena

4. Naknadna promijena lokacije FISKAL 1 certifikata

Fiskalizacija nije moguće ukoliko se FISKAL 1 ne nalazi u mapi (direktoriju) u kojoj je bio kod prijave poslovne jedinice. Za postavljanje nove lokacije FISKAL 1 certifikata kliknite na link "Putanja do datoteke certifikata" i pokažite programu lokaciju gdje se nalazi certifikat. Nakon toga kliknite na link "PROVIJERI CERTIFIKAT" da program provijeri da li je sa certifikatom sve u redu. Ukoliko je provijera uspiješna pojaviti će se link "SPREMI PROMIJENE" kliknite na njega i program će FISKAL 1 učitavati iz novo postavljene lokacije.
Prozor certifikati Certifikati - unos lozinke i odabir datoteke certifikata

5. QRCode

Za ispis QR code-a su dostupne dvije opcije. Prva određuje veličinu u centimetrima kod ispisa na A4 pisače i izvozu računa u PDF. Veličina ne može biti manja od 2 cm.
Drugom opcijom se određuje veličina QRcode-a kod ispisu na POS pisače. Kako je na tržištu prisutan velikbroj proizvođača od kojih mnogi imaju svoje specifične načine rada opcija je izražena u pikselima i potrebno je testirati čitanje QR-a.
Ukoliko standardne android aplikacije ne mogu ispravno pročitati code na POS ispisu potrebno je povećati broj piksela. Također treba voditi računa da je zakonski propisana minimalna veličina QRCode-a od 2 cm.
Prozor certifikati

Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008