inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Rad sa servisom Moj e-Račun

Što je to e-Račun ?

eRačun je elektronički dokument u PDF obliku istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom. eRačun servisa Moj-eRačun ovjeren je aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkom potpisu te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13).

Koje su prednosti korištenja servisa ?

Po cijeni (manjoj?) od cijene poštanske markice možete kupcu dostaviti zakonski pravovaljan elektronski potpisan račun u PDF fromatu. Tako dostavljen dokument ima zakonski status kao i preporučena pošiljka sa potvrdom primitka. Također imate i potpuni uvid u status poslanih dokumenta, da li i kada su zaprimljeni od strane kupca i još puno korisnih stvari koje su najbolje opisane na službenim stranicama Moj-eRačun

Kako aktivirati uslugu u programu ?

Preko izbornika "Alati" -> "Opcije programa" otvorite prozor za pregled i podešavanje opcija i izaberite kategoriju "Moj e-Račun". U toj kategoriji kvačicom uključite opciju "Koristi servis Moj e-Račun za dostavu". Također je potrebno upisati korisničko ime i lozinku koju ste dobili kod registracije na servis.
Aktivacija servisa

Koje su funkcionalnosti servisa implementirane u program ?

Slanje računa, ponuda, otpremnica i narudžbenica

Gore spomenute dokumente iz programa možete poslati na sljedeći način (u primjeru je prikazan postupak dostave računa ali isti princip vrijedi i za ostale podržane dokumente).
Na prozoru "Izlazni računi" označite račune koje želite dostaviti kupcu preko servisa Moj e-Račun i kliknite na gumb "Šalji na dostavu"
Slanje na servis Moj e-Račun - odabir računa za slanie
Program će pripremiti PDF datoteke označenih računa i prikazati Vam ih u prozoru. Kao inicijalnu mail adresu za dostavu povući se podatak koji je zapisan u evidenciji partera, ali taj podatak možete promijeniti ili dodati nove mail adrese za dostavu.
ProPromijena mail adrese vrši se tako da se klikne link sa trenutnim mail-om i u prozoru koji se otvori unese željeni podatak (vidi slike ispod).Više mail adresa morate razdvojiti znakom ; (točka zarez)
Slanje na servis Moj e-Račun - prozor za dostavuSlanje na servis Moj e-Račun - promijena mail-a za dostavu

Aplikacija dozvoljava i upis dodatnih (opcionalnih) podataka.
Ti podatci su :


Prozor za unos tih podataka otvara se klikom na kolonu DODATNO u popisu dokumenata za slanje (slika ispod).
Slanje na servis Moj e-Račun - dodatni podatci Slanje na servis Moj e-Račun - prozor za unos dodatnih podataka
Nakon toga kliknite na gumb "POŠALJI NA POTPIS I DALJNJU DOSTAVU" i program će započeti proces slanja računa na servis. /> Slanje na servis Moj e-Račun - dostava
Status poslanih dokumenata može se vidjeti u koloni "Moj e-Račun" na prozoru za prikaz izlaznih računa.
Slanje na servis Moj e-Račun - kolona status

Provijera i trenutni uvid u status poslanog dokumenta

Svaki dokument ili datoteka poslani preko Moj e-Računa ima status dostave. Status može biti U pripremi, Poslan, Dostavljen, Ispisan, Neuspjleo slanje ili Storniran. Za provijeru statusa datoteka preko izbornika "Alati" -> "Moj e-Račun" otvorite prozor za pregled poslanih i pristiglih dokumenata.
Slanje na servis Moj e-Račun - izbornik
U prozoru sa popisom poslanih i primljenih dokumenata kliknite na gumb "Ažuriraj statuse"
Slanje na servis Moj e-Račun - gumb za pokretanje ažuriranja statusaSlanje na servis Moj e-Račun - odabir perioda za ažuriranje

Trenutni status poslanih dokumenata program će prikazati u koloni "Status"
Slanje na servis Moj e-Račun - status dokumenata ažuriran

Slanje datoteka koje nisu vezane uz program

Za slanje ostalih datoteka (npr. pdf, word ili excel dokumenta i sl.) na prozoru kliknite na gumb "Slanje datoteka" i u dijalogu pokažite programu lokaciju datoteke na Vašem računalu.
Pojaviti će se sprozor u kojem upišete podatke o primatelju, mail adrese na koje želite dostaviti datoteku i naziv pod kojim će datoteka biti dostavljena. Za početak slanja datoteke kliknite na gumb "POŠALJI NA POTPIS I DALJNJU DOSTAVU"
Slanje na servis Moj e-Račun - odabir parametara za dostavu datoteke Slanje na servis Moj e-Račun - odabir parametara za dostavu datoteke

Zaprimanje el. dokumenata poslanih preko Moj e-račun servisa

Zaprimanje Vama poslanih dokumenata radi se na slijedeći način. Na prozoru kliknete na gumb "Preuzimanje" i odredite period za koji želite preuzeti dokumente. Program će ponuditi datum zadnjeg preuzetog dokumenta kao početak perioda (polje "Pristigli od"). Zatim kliknite na gumb "Preuzmi dokumente" i proces preuzimanja dokumenata će početi.
Slanje na servis Moj e-Račun - odabir datuma za preuzimanje dokumenata
Primljeni dokument se može učitati i direktno iz XML datoteke koju ste dobili u sandučić el. pošte zajedno sa obavijesti o pristiglom dokumentu.
Na prozoru kliknite na strelicu unutar gumba "Preuzmi" i odaberite "Učitaj iz xml datoteke". Pokažite programu lokaciju xml-a na Vašem računalu i dokument će se učitati u tablicu.
Slanje na servis Moj e-Račun - učitavanje XML datoteke


Pregled i manipulacija poslanih i primljenih dokumenata

Prozor za pregled primljenih i poslanih datoteka se osim kontrola za slanje i preuzimanje datoteka sastoji od tablice za pregled datoteka i kontrola za filtriranje.
U tablici su prikazani podatci o vrsti dokumenta i njegovom statusu, primatelju ili pošilatelju, datumu slanja ili primanja dokumenta te podatak "Electronic ID" koji je jedinstveni identifikator dokumenta na servisu Moj e-Račun. Klikom na podatak u ćeliji "Datoteka" program će pokrenuti datoteku koja je primljena ili poslana, a klikom na ćeliju sa sličicom otvoriti će se mapa (direktorij) u kojoj se nalazi poslani dokument i dodatni privitci ukoliko ih je bilo.
Slanje na servis Moj e-Račun - Pregled i manipulacija poslanih i primljenih dokumenata


Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Servis
Proizvodnja
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta