inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i ispis izvještaja
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Pregled i ispis izvještaja

Prozor za pregled, ispis i odabir parametara za ispis izvještaja

Vrste izvještaja :
    Kartice artikala
    Kartice partnera
    Knjiga dugovanja
    Knjiga prodaje usluga
    Knjiga ulaznih računa (OBRAZAC URA)
    Knjiga izlaznih računa (OBRAZAC IRA)

Prozor se sastoji od tri cijeline i to :

Prozor za ispis i pregled prije ispisa izvještaja

Kartice artikala

Kartice artikala Kartica artikala je dokument koji prikazuje nabavu i prodaju robe sa istaknutom nabavnom cijenom.
Ispis može biti po FIFO (First In First Out) ili LIFO (Last In First Out) metodi. Ukoliko je odabrana metoda FIFO program će prikazivati nabavne cijene koja se nalazi na vremenski "najstarijem" ulaznom računu. Tek kada količina prodaje artikla prelazi količinu na ulaznom računu program prikazuje nabavnu cijenu iz sljedeće ulazne fakture (ukoliko je ima).
Metoda LIFO je obrnuta logika FIFO metode - program prvo "troši" nabavnu cijenu sa zadnje ulazne fakture, a zatim uzima nabavnu cijenu iz sljedeće (starije) ulazne fakture.
Izvještaj možete filtrirati po vremenskom periodu, a možete zadati i da se kartica svakog artikla printa na zasebnom papiru.

PDF - kartice artikala Kartice artikala (PDF)

Kartice partnera

Kartice partnera Kartica partnera je dnevnik ulaznih i izlaznih računa razvrstanih po partnerima (dobavljači i kupci).
Izvještaj se sastoji od kolone POTRAŽUJE u kojoj su prikazani ulazni računi za tog partnera sa posebno iskazanim porezom i kolone DUGUJE u kojoj su prikazani izlazni računi prema tom dobavljaču.
Također je moguće i odabrati da se na izvještaju pojavljuju samo podmireni (plaćeni), nepodmireni ili svi računi.
Izvještaj možete filtrirati po vremenskom periodu, a možete zadati i da se kartica svakog artikla printa na zasebnom papiru.

PDF - kartice partnera Kartice partnera (PDF)

Knjiga dugovanja

Knjiga dugovanja Knjiga dugovanja je popis neplaćenih računa razvrstanih po partneru.
Ukoliko je u programu omogućeno višekratno plaćanje računa, a račun na popisu je djelomično plaćen, ispod stavke računa će se prikazati i popis uplata (vidi sliku).
Knjigu dugovanja možete generirati za sve partnere koji imaju otvorene stavke ili samo za partnere koje Vi odaberete.
Računi koji su u cijelosti podmireni neće se prikazati na izvještaju.
Također je prikazan i ukupan iznos računa koji nisu u potpunosti plaćeni, ukupan iznos uplata i iznos razlike između iznosa računa i iznosa uplata.

PDF - Knjiga dugovanja Knjiga dugovanja (PDF)

Knjiga prodaje usluga

Knjiga prodaje usluga Knjiga prodaje usluga je izvještaj na kojem je moguće vidjeti prodaju usluga razvrstanu po datumu.
Na izvještaju je osim naziva usluge prikazana i ukupna količina usluge prodane određenog datuma, cijena po kojoj je prodana te ukupan iznos.
Također je vidljiva i kolona u kojoj su prikazani brojevi računa na kojima se ta usluga nalazi.

PDF - Knjiga prodaje usluga Knjiga prodaje usluga (PDF)

Knjiga ulaznih računa (OBRAZAC URA)

Knjiga ulaznih računa (OBRAZAC URA)
PDF - Knjiga ulaznih računa Knjiga ulaznih računa (PDF)

Knjiga izlaznih računa (OBRAZAC IRA)

Knjiga izlaznih računa (OBRAZAC IRA)
PDF - Knjiga izlaznih računa (OBRAZAC IRA) Knjiga izlaznih računa (OBRAZAC IRA)
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Rad sa servisom Moj e-Račun
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta


Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008