inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - povratnice dobavljačima
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Povratnice robe dobavljaču

Prozor za unos i manipulaciju povranicama robe dobavljaču

Povratnice robe dobavljaču je dokument kojim vraćamo robu dobavljaču.

Prozor se sastoji od popisa povratnica, i alatne trake sa kontolama za manipulaciju (unos, uređivanje, brisanje i storniranje) povratnica i kontrola za filtriranje popisa prema vremenskom periodu i dobavljaču.

Opis kontrola :
Nova povratnica - otvara prozor za unos nove povratnice
Storno označene - storniranje označene povratnice
Uredi označenu - otvara prozor za uređivanje povratnice označene na popisu
Briši označenu - brisanje povratnica označenih na popisu
Izvoz povratnice - Izvoz (export) povratnica u PDF, Word ili Excel dokument
Ispis povratnice - ispis povratnice na pisač (printer)
Pregled ispisa - pregled prije ispisa povratnice na pisač
Dobavljač - padajuća lista za odabir dobavljača za kojeg želimo vidjeti povratnice
Datum od - početni datum perioda za filtriranje popisa
Datum do - završni datum perioda za filtriranje popisa

Prozor sa popisom povratnica robe dobavljačima
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008