inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - unos artikla robe artikal roba na skladište
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA

Unos novog artikla

Novi artikal možete unijeti na više načina.
Naravno, prvi i osnovni način je detaljno objašnjen u poglavlju "Unos ulazne fakture".
Novi artikal se može unijeti na popisu artikala i na prozorima za unos nove ponude, fakture itd...

Kod unosa potrebno je popuniti slijedeće podatke :
     1.Å ifra artikla - podatak je jedinstven. Ne mogu postojati dva artikla ili usluge sa istom šifrom
     2.Naziv artikla
     3.Dodatni podatak - unos nije obavezan
     4.Porezna tarifa - porez koji će biti obračunan kod prodaje artikla
     5.Mjerna jedinica - kom, par, kg ili slične oznake mjernih jedinica
     6.Grupa - grupa kojo će artikal pripadati (npr. dijelovi, gume i sl.)
     7.Nabavna cijena
     8.Prodajna cijena - cijena po kojoj želite prodavati artikal. Podatak nije obavezan i može se mijenjati kod izrade ponude ili fakture
     7.Količina - količina robe na skladištu

Unos artikla direktno u popis
Unos novog artikla - popis artikala

Unos artikla kod izrade fakture
Unos novog artikla - unos artikla kod izrade računa ili ponude


Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008