inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Operateri - upravljanje i ovlasti

Ukoliko na programu radi više korisnika i želite dodatnu kontrolu preko ovog modula možete kreirati operatere te im dodijeliti ili zabraniti ovlasti za korištenje programa.
Ta funkcionalnost mora biti omogučena u licenci (dozvoli za korištenje programa). Također se u licencu zapisuje i tzv. master lozinka koju korisnik sam definira kod narudžbe modula "Operateri".
Master lozinka služi za prvu prijavu u program i kreiranje novih operatera, ali može poslužiti i za kasniju prijavu i kontrolu programa. U licencu zapisuje u enkriptiranom obliku i naručitelj se podrazumijeva kao osoba odgovorna za pohranjivanje iste.

Ovdje možete pogledati upute za ...

Unos novog operatera

Da bi dodali novog operatera na glavnom prozoru programa odaberite izbornik Operater -> Upravljanje i otvoriti će se prozor za upravljanje operaterima.
Operateri izbornik
Zatim kliknite na gumb Dodaj i otvoriti će se panel na kojem unosite ime operatera, OIB, šifru za prijavu u program (user name) i zaporku. Å ifra i OIB moraju biti jedinstveni za svakog operatera tj. ne možete unijeti više operatera sa istom šifrom i/ili OIB-om.
Nakon što ste unijeli sve podatke kliknite na gumb spremi i operater je spremljen u bazu podataka.
Unos novog operatera

Ovlasti za korištenje programa

Nakon unosa operateru morate odrediti ovlasti za korištenje programa. Na primjer, možete dodijeliti ovlasti za pregled i ispis računa, ali ne i za unos novog računa. Ovlasti dodjeljujete tako da u panelu desno od popisa operatera kvačicom označite ovlasti koje želite omogućiti. Nakon što ste odabrali ovlasti klikom na gumb Spremi potvrdite i spremite ovlasti u bazu podataka
Ovlasti za korištenje programa

Prijava operatera

Novi operater se u program prijavljuje preko šifre za prijavu i zaporke. Također, ukoliko je program licenciran za vođenje više tvrtki, operater mora na padajućoj listi odrediti na koju tvrtku se prijavljuje.
Nakon što se operater prijavi u programu će mu biti omogućene samo funkcionalnosti za koje ima dodijeljene ovlasti. Na primjer, ukoliko operater nema ovlasti za unos računa ali ima ovlasti za pregled i ispis računa, na prozoru za pregled računa biti će mu omogućene kontole za pregled i ispis ali na i za unos novog računa.
Također , ukoliko operater nema nikakva prava nad izlaznim računima, neće mu biti omogućeno otvaranje prozora za pregled izlaznih računa.
Operateri prijava

Dnevnik događaja

Aplikacija bilježi sve korisnikove radnje u dnevnik događaja koje se naknadno mogu pregledati i filtrirati. Prozor za pregled dnevnika otvarate tako da na glavnom prozoru programa odaberete izbornik Operater -> Dnevnik događaja. Otvoriti će se prozor sa tablicom zapisa korisničkuh radnji i panelom za dodatno filtriranje.
Zapise možete filtrirati po operateru, vremenskom periodu i vrsti radnje koja je zapisana.
Dnevnik događajaSučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008