inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Unos nove usluge

Novu uslugu možete unijeti na popisu usluga i na prozorima za unos nove ponude, fakture itd...

Kod unosa potrebno je popuniti slijedeće podatke :
     1.Å ifra - podatak je jedinstven. Ne mogu postojati dva artikla ili usluge sa istom šifrom
     2.Naziv usluge
     3.Mjerna jedinica - kom, par, kg ili slične oznake mjernih jedinica
     4.Grupa - grupa kojo će usluga pripadati (npr. servis, nadogradnja, konzultacije i sl.)
     5.Porezna tarifa - porez koji će biti obračunan kod prodaje usluge
     8.Cijena - cijena po kojoj želite prodavati uslugu. Podatak nije obavezan i može se mijenjati kod izrade ponude ili fakture

Unos usluge direktno u popis
Unos nove usluge - popis usluga

Unos usluge kod izrade fakture
Unos nove usluge - unos usluge kod izrade računa ili ponude


Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008