inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada ulaznog računa fakture
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Primjer unosa ulaznog računa

Korak po korak upute za izradu i unos novog ulaznog računa

Opis kontrola na prozoru možete pogledati ovdje.

Unos novog računa možemo podijeliti na slijedeće korake:

Datum fakture
Odabir dobavljača
Broj fakture
Dobavljačev broj
Unos artikala ili usluga na račun
Spremanje fakture


full size

Odabir datuma računa

- u padajućem kalendaru odaberite datum računa. Unos ulaznog računa - odabir datuma

Odabir dobavljača

- na padajućoj listi odaberite postojećeg dobavljača ili klikom na link "Novi partner" unesite novog partnera. Unos ulaznog računa - odabir dobavljača

Broj fakture

- program će sam ponuditi broj računa, ali ukoliko želite možete ga promijeniti. Napomena : program neće dozvoliti unos fakture ako broj postoji na popisu faktura.

Dobavljačev broj fakture

- unesite broj dokumnenta na temelju kojeg radite ulazni račun.

Unos artikala na račun

Artikle možete dodavati preko kontrola za brzo dodavanje artikla, preko šifrarnika ili direktnim upisom u popis artikala.

Brzo dodavanje artikala
U polje "Å ifra" ukucajte šifru artikla/usluge (SLIKA 1).
Program će Vam nuditi šifre koje odgovaraju tekstu koji ste unijeli.
Ukoliko želite pregled svih artikala i usluga obrišite tekst iz polja "Å ifra" i pritisnite tipku "ENTER".
Nakon toga u polju "Količina" unesite količinu i kliknite na link "Dodaj na popis" (SLIKA 2).
Nakon što se artikal pojavi na popisu možete mijenjati količinu, cijenu i rabat (SLIKA 3).
Unos ulaznog računa - brzo dodavanje artikla, unos šifre Unos ulaznog računa - promijena količine Unos ulaznog računa - brzo dodavanje, artikal na popisu

Å ifrarnik
Kliknite na gumb lijevo od polja za unos šifre (SLIKA 1). Pojaviti će se prozor sa popisom artikala koji već postoje na skladištu, tražilicom i linkovima za filtriranje popisa prema nazivu artikla (SLIKA 2).
Odabir artikala se vrši dvoklikom miša na odabrani artikal ili ga prenesete na prozor za unos novog računa (vidi animirani primjer).
Unos ulaznog računa - otvaranje šifrarnika Unos ulaznog računa - prozor šifrarnika

Upis artikala direktno u popis
U kolonu "Å ifra" upišite šifru artikla i pritisnite tipku "ENTER".
Ukoliko ste unijelli artikal koji postoji na skladištu program će sam popuniti kolone na popisu.
Ako artikal ne postoji na skladište unesite mu šifru i naziv (SLIKA 1).
Nakon toga unesite količinu artikla i ostale podatke (SLIKA 2). Ukoliko artiklu ne popunite podatke u kolonama "Porezna tarifa (PRODAJA)" i "Prodajna cijena" (SLIKA 3) program ga smatra kao prolaznu stavku te je važan samo za ispis Knjige ulaznih računa.
Ako artiklu definirate te podatke (SLIKA 4) program će ,kod spremanja računa, ukoliko ga nema taj artikal dodati na skladište, a ako artikal postoji na skladištu nadodati će mu se količina.
Unos ulaznog računa - dodavanje artikla na popis, unos šifre i naziva Unos ulaznog računa - dodavanje artikla na popis, unos količine i ostalih podataka Unos ulaznog računa - prolazna stavka Unos ulaznog računa - novi artikal za unos na skladište

Spremanje ulaznog računa

U polje "Odgoda plaćanja :" unesite vremenski period (SLIKA 1) koji Vam je odobren.
Ukoliko želite unijeti neku opasku vezanu uz fakturu unesite ju u polje "Komentar:" (SLIKA 2), taj podatak služi za lakšu kasniju pretragu i pregled ulaznih računa.
Nakon toga kliknite na gumb "SPREMI" i račun je spremljen u bazu(SLIKA 3).
Na spremanju računa program prolazi kroz sve artikle na popisu i , ukoliko ma definiranu prodajnu cijenu i poreznu tarifu, povećava stanje na skladištu.
Unos ulaznog računa - unos odgode plaćanja Unos ulaznog računa - unos komentara Unos ulaznog računa - spremanje

Opis prozora

1. Padajući kalendar za odabir datuma računa.
2. Padajuća lista za odabir partnera (dobavljača). Pokraj liste nalazi se link za brzi unos novog partnera.
3. Polje za unos ili promjenu broja računa.
4. Polje za unos ili promjenu dobavljačevog broja računa.
5. Kontrole za brzo dodavanje artikala ili usluga na popis. Pokraj kontrola nalazi se link za brzi unos artikla.
6. Popis za prikaz artikala ili usluga na računu
7. Polje za unos odgode plaćanja u danima
8. Polje za unos komentara
9. Iznos računa
10. Popis za prikaz artikala ili usluga na računu (ponovo :)
11. Kontrole za potvrdu ili odustajanje od unosa ulaznog računa

Unos ulaznog računa - opis kontrolaSlično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008