inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - popis ponuda predračuna
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Narudžbenice robe

Prozor za unos, ispis, izvoz, pregled i promjenu podataka vezanih uz narudžbenice robe

Prozor se sastoji od tri osnovne cjeline

1. Alatna traka sa tražilicom

2. Popis narudžebnica

3. Alatna traka sa kontrolama za filtriranje popisa, manipulaciju i ispis narudžbenica

Opis kontrola :
Nova narudžbenica - otvara prozor za unos nove narudžbenice
Prenos označenih - izrada ulaznog računa na temelju narudžbenice označene na popisu
Briši označenu - brisanje narudžbenica označenih na popisu
Uredi označenu - otvara prozor za promjenu stavaka narudžbenice označene na popisu
Storno označene - storniranje narudžbenica označenih na popisu
Izvoz narudžbenica - izvoz (export) narudžbenica u PDF, Word ili Excel dokument
Ispis narudžbenica - slanje označeni narudžbenica na ispis
Predgled ispisa - pregled prije ispisa (PrintPreview)
Predložak - otvara prozor za definiranje izgleda narudžbenice (na ispisu, PDF, Word)
Partner - filtriranje popisa prema dobavljaču
Datum od - početni datum za prikaz narudžbenica u popisu
Datum do - završni datum
Filtriraj po artiklima - otvara prozor za odabir artikala prema kojima će se filtrirati popis narudžbenica


Padajuća lista za odabir dobavljača
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Rad sa servisom Moj e-Račun
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos nove fakture
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008