inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA
Poslovni proces servisiranja u aplikaciji inFarkturiranje

Upute za rad sa modulom Servis

Modul Servis implementira poslovni proces zaprimanja i servisiranja artikala u aplikaciju inFarkturiranje.
Proces je zamišljen tako da se zaprimanje artikala evidentira kroz dokument Servisna primka.
Servisna primka se prenosi u dokument Radni nalog kojim započinje proces servisiranja.
Nakon što je servisiranje završeno artikal se vraća kupcu kroz Servisnu otpremnicu koja se može prenijeti u ponudu ili račun.

Ukoliko imate potrebu da se servisiranje ponavlja u nekom periodu (npr. imate sa kupcem sklopljen ugovor o redovnom servisiranju vatrogasnih aparata i sl.) moguće je kod unosa primke definirati period u kojem će se servis ponavljati.
Program Vam omogućava pregled takvih servisa u najavi preko prozora Periodični servisi.
Uz takav pregled aplikacija će Vas 8 dana prije definiranog datuma nove primke početi upozoravati da imate primku (servis) u najavi.

Evidencija svih servisiranih uređaja uz napredno filtriranje i ispis Vam je omogućena preko prozora Pregled servisiranih uređaja.

Definiranje podataka

Kod zaprimanja i servisiranja robe na potrebno je upisati podatke o robi. Kako nemaju svi korisnici iste podatke (npr. servis mobitela neće trebati iste podatke o aparatu koje treba servis vatrogasnih uređaja) program Vam dopušta da sami definirate nazive tih podataka. Kontrole za upis tih podataka su dostupne preko izbornika "Alati" -> "Opcije programa" u kategoriji "Postavke modula "Servis". Artikli se također dodjeljuju grupama artikala koje se kasnije koriste za dodatno filtriranje.

Definiranje podataka vezanih uz artikle

Primke, radni nalozi i otpremnice se mogu ispisati uz opcije koje korisnik definira na predlošku otpremnice.

Postavke za ispis primki, naloga i otpremnica

Definiranje grupa

Grupe služe za napredno filtriranje popisa servisiranih artikala a princip rada im je
Glavna grupa -> Podgrupa -> Podgrupa itd... tako da korisnik može npr. definirati grupu koja označava brand artikla i dodijeliti mu podgrupe koje označavaju model. Ukoliko je potrebno i toj podgrupi može dodijeliti još podgrupa zavisno od logike artikla.

Definiranje grupe Definiranje podgrupe Definiranje podpodgrupe Grupe artikala
Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun servis
ePlati
Proizvodnja
Servis
Servisna primka
Radni nalog
Servisna otpremnica
Periodični servisi
Pregled servisiranih artikala
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta