inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

ePlati

ePlati je servis tvrtke Elektronički računi d.o.o. koji omogućava inicijaliziranje plćanja računa, dohvat stanja po poslovnom računu i dohvat bankovnih izvoda direktno iz aplikacije.

Više o servisu, uvjetima korištenja te podatcima potrebnim za prijavu možete saznati na www.eplati.hr

Postavljanje usluge ePlati u programu

Za uslugu ePlati potrebno je u programu postaviti podatke za prijavu na servis, korisničko ime i lozinka koju ste dobili od tvrtke Elektronički računi d.o.o..
Nakon što ste postavili podatke za prijavu na servis, Kliknite na gumb "Probaj vezu na poslužitelj".
Ako su podatci ispravni, program će prikazati poruku o uspješnoj provjeri podataka i omogućiti Vam korištenje usluge ePlati.

ePlati - podatci za prijavu na servis
Nakon uspostave veze na poslužitelj možete postaviti i dodatne opcije korištenja servisa
Dodatne opcije su :
ePlati - podatci za prijavu na servis
Aplikacija dozvoljava i upis dodatnih (opcionalnih) podataka.
Ti podatci su :
Prozor za unos tih podataka otvara se klikom na kolonu DODATNO u popisu dokumenata za slanje (slika ispod).
Slanje na servis Moj e-Račun - dodatni podatci Slanje na servis Moj e-Račun - prozor za unos dodatnih podataka

Nakon toga kliknite na gumb "POŠALJI NA POTPIS I DALJNJU DOSTAVU" i program će započeti proces slanja računa na servis. /> Slanje na servis Moj e-Račun - dostava
Status poslanih dokumenata može se vidjeti u koloni "Moj e-Račun" na prozoru za prikaz izlaznih računa.
Slanje na servis Moj e-Račun - kolona status

Izrada privole od banke

Svaki dokument ili datoteka poslani preko Moj e-Računa ima status dostave. Status može biti U pripremi, Poslan, Dostavljen, Ispisan, Neuspjelo slanje ili Storniran. Za provijeru statusa datoteka preko izbornika "Alati" -> "Moj e-Račun" otvorite prozor za pregled poslanih i pristiglih dokumenata.
Slanje na servis Moj e-Račun - izbornik
U prozoru sa popisom poslanih i primljenih dokumenata kliknite na gumb "Ažuriraj statuse"
Slanje na servis Moj e-Račun - gumb za pokretanje ažuriranja statusaSlanje na servis Moj e-Račun - odabir perioda za ažuriranje

Trenutni status poslanih dokumenata program će prikazati u koloni "Status"
Slanje na servis Moj e-Račun - status dokumenata ažuriran

Iniciranje plćanja

Za slanje ostalih datoteka (npr. pdf, word ili excel dokumenta i sl.) na prozoru kliknite na gumb "Slanje datoteka" i u dijalogu pokažite programu lokaciju datoteke na Vašem računalu.
Pojaviti će se sprozor u kojem upišete podatke o primatelju, mail adrese na koje želite dostaviti datoteku i naziv pod kojim će datoteka biti dostavljena. Za početak slanja datoteke kliknite na gumb "POŠALJI NA POTPIS I DALJNJU DOSTAVU"
Slanje na servis Moj e-Račun - odabir parametara za dostavu datoteke Slanje na servis Moj e-Račun - odabir parametara za dostavu datoteke

Dohvat prometa po računu

Zaprimanje Vama poslanih dokumenata radi se na slijedeći način. Na prozoru kliknete na gumb "Preuzimanje" i odredite period za koji želite preuzeti dokumente. Program će ponuditi datum zadnjeg preuzetog dokumenta kao početak perioda (polje "Pristigli od"). Zatim kliknite na gumb "Preuzmi dokumente" i proces preuzimanja dokumenata će početi.
Slanje na servis Moj e-Račun - odabir datuma za preuzimanje dokumenata
Primljeni dokument se može učitati i direktno iz XML datoteke koju ste dobili u sandučić el. pošte zajedno sa obavijesti o pristiglom dokumentu.
Na prozoru kliknite na strelicu unutar gumba "Preuzmi" i odaberite "Učitaj iz xml datoteke". Pokažite programu lokaciju xml-a na Vašem računalu i dokument će se učitati u tablicu.
Slanje na servis Moj e-Račun - učitavanje XML datoteke


Bankovni izvodi

Prozor za pregled primljenih i poslanih datoteka se osim kontrola za slanje i preuzimanje datoteka sastoji od tablice za pregled datoteka i kontrola za filtriranje.
U tablici su prikazani podatci o vrsti dokumenta i njegovom statusu, primatelju ili pošilatelju, datumu slanja ili primanja dokumenta te podatak "Electronic ID" koji je jedinstveni identifikator dokumenta na servisu Moj e-Račun. Klikom na podatak u ćeliji "Datoteka" program će pokrenuti datoteku koja je primljena ili poslana, a klikom na ćeliju sa sličicom otvoriti će se mapa (direktorij) u kojoj se nalazi poslani dokument i dodatni privitci ukoliko ih je bilo.
Slanje na servis Moj e-Račun - Pregled i manipulacija poslanih i primljenih dokumenata


Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Servis
Proizvodnja
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta