inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - povratnice kupaca
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Povratnice robe od kupca

Prozor za unos i manipulaciju povratnicama robe od kupca

Povratnice robe od kupca je dokument kojim zaprimamo prodanu robu od kupca, a koja iz nekog razloga ne odgovara kupcu (škart).

Prozor se sastoji od popisa povratnica, i alatne trake sa kontolama za manipulaciju (unos, uređivanje, brisanje i storniranje) povratnica i kontrola za filtriranje popisa prema vremenskom periodu i kupcu.

Opis kontrola :
Nova povratnica - otvara prozor za unos nove povratnice
Briši označenu - brisanje povratnica označenih na popisu
Uredi označenu - otvara prozor za uređivanje povratnice označene na popisu
Storno označene - storniranje označene povratnice
Izvoz povratnice - Izvoz (export) povratnica u PDF, Word ili Excel dokument
Ispis povratnice - ispis povratnice na pisač (printer). Moguć je i ispis sa nabavnim cijenama (za knjigovodstvo)
Pregled ispisa - pregled prije ispisa povratnice na pisač
Kupac - padajuća lista za odabir kupca za kojeg želimo vidjeti povratnice
Datum od - početni datum perioda za filtriranje popisa
Datum do - završni datum perioda za filtriranje popisa

Prozor sa popisom povratnica robe od kupca
Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Rad sa servisom Moj e-Račun
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta